ஞாயிறு, நவம்பர் 28, 2010

வேள்வி


உன்
கேள்விகளுக்கெல்லாம்
பதில் சொன்னால்...
...
பதிலுக்கு
நான்
கேள்வியாவேன்....?

4 கருத்துகள்: