புதன், ஜூலை 17, 2013

குட்டி நகைச்சுவைக் கதை

காலையிலே, மகளை எழுப்புகிறார் தந்தை..

“ம்மா..ம்மா..”

“ஆ..”

“எழுந்திரிச்சிட்டியா?”