செவ்வாய், நவம்பர் 30, 2010

நீ

சரணாகதி

நான் யார்?
எனக்குள் வசிக்கும் நீ

2 கருத்துகள்: