வியாழன், ஜனவரி 12, 2012

உடல் வளர்ப்பு

கடைத் தெருக்களில்
யார் யாரோ
எதை எதையோசேர்த்து
என்னன்னமோ செய்து
எல்லாவற்றையும் கொட்டி
ஆக்கி வைக்கின்ற
உணவுகளை நம்பி
நம் பொழுது
ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக