வியாழன், பிப்ரவரி 02, 2012

காவடி

மயில்கள்
வேட்டையாடப்படுகின்றன
மயில் மேல் வரும் முருகனுக்காக

1 கருத்து: