வெள்ளி, ஜூலை 20, 2012

வட்ட மேசை

ஒரு வார
முதல் பக்க நாளிதழ்
செய்திகளை வாசித்து
மீள்பர்வை செய்துகொண்டேன்

நாட்டு அரசியலில் நிகழும்
மாற்றங்கள் குறித்து
தெரிந்து வைத்துக்கொண்டேன்

அலுவலக அரசல் புரசல்
செய்திகளையும்
சேகரித்துக்கொண்டேன்

நாட்டு நிலவரம்
சாலை நெரிசல்
நித்தமும் நிகழும்
வாகன விபத்துகள் குறித்து
தகவல் தெரிந்துக்கொண்டேன்

போன மாதம்
மருத்தவமனையில் சேர்க்கப் பட்ட
ஜேம்ஸ்சின் நிலை குறித்து
அறிந்து வைத்துக்கொண்டேன்

கூட்டுபவர்கள்
பெருக்குபவர்களின்
பிரச்சனைகளை உள்வாங்கிக்கொண்டேன்

என்னை சதா
`டார்ச்சர்’ செய்யும்
ஒரு மேலதிகாரியைப் பற்றிய
சம்பவங்களை மனதில்
ஓடவிட்டுக்கொண்டேன்

சுற்று வட்டார உணவகங்களின்
அறுசுவை உணவுகள் குறித்து
சில ‘பில்டாப்’கள்
செய்துவைத்துக் கொண்டேன்

இன்று
உயர் அதிகாரியோடு
சாப்பிடச் செல்கிறோம்

ஒரே மேஜையில் சாப்பிடும்போது
பேசுவதற்கு ஒன்றுமில்லாமல்
போய்விடக்கூடாதே..

அங்குதான்
அவர்
நாங்கள்
சொல்வதைக்கேட்பார்..

3 கருத்துகள்: