வியாழன், அக்டோபர் 18, 2012

தொட்டில் பழக்கம்

குழந்தைப்பருவத்தில்
கதைப்புத்தகங்களில்
ஓவியங்களையும் புகைப்படங்களையும்
கண்குளிர கண்டுகளித்த பின்
கதைகளில் நுழைகின்ற நிலை
இன்னமும் தொடர்கிறது
தொட்டில் பழக்கமாக..

2 கருத்துகள்: