செவ்வாய், டிசம்பர் 27, 2011

யூனிபோர்ம்

குதிரை மெய்த்தாலும்
பன்னி மெய்த்தாலும்
வெள்ளைக்காரன்
அழகு அழகுதான்
ஸ்டையில் ஸ்டையில் தான்

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக