செவ்வாய், டிசம்பர் 27, 2011

புத்தாண்டில்...

எனது 
புத்தாண்டு வாழ்த்து 
எல்லோருக்கும் அல்ல
பட்டியலில் மீண்டும் 
உன் பெயர் தான் முதலில்
உனக்கோ வாழ்த்துச் செய்திகள் பிடிக்காதே! 
பதிலும் வராதே!?
தேடிக்கொண்டிருக்கிறேன்
ஒரு குட்டிச்சுவரை!

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக