ஞாயிறு, ஜனவரி 08, 2012

தகுதி

சின்னச் சின்ன
சீண்டல்களையும்
ஆராய்ந்துக்கொண்டிருக்கிறேன்
என்னோடு உனக்கென்ன 
வெட்டி வேலை ?

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக