சனி, பிப்ரவரி 11, 2012

காதல் கடிதங்கள்

புதிர்
நான் வாசித்த 
முதல் காதல் கடிதம்
உனதல்ல, அது எனக்கும் அல்ல

மர்மம்
எங்கு வைத்தாலும்
கண்டுப்பிடிக்கப்படுவது
காதல் கடிதங்களே...

பயம்
அப்பா பயம்
அம்மா பயம்
சித்தப்பா மாமா 
பயமில்லாமல்இருந்திருந்தால்
இன்று உன் கடிதங்கள்
அழகான கவிதைத் தொகுப்பாகியிருக்கும்

சுணக்கம்
முகவரி கேட்டு 
முடிவுறாத
நம் காதல் கடிதங்கள்

கலாச்சாரம்
நீ நேசித்து எழுதிய
முதல் காதல் கடிதம்
நான் வாசிக்காமலேயே....

பயிற்சி
நான் எழுதிய
முதல் காதல் கடிதம்
உனக்கு அல்ல, அது எனக்கு

உணர்தல்
தொலைத்து விட்டேன்
காதல் கடிதங்களை
ரகசியமாக வைத்திருக்கிறேன்
உன் நினவுகளை.

இல்லாமை
இங்கே கடிதங்கள்
உண்மைதான்
நீ என்பது
யார்?

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக