சனி, ஏப்ரல் 07, 2012

முற்றுப்புள்ளி

எழுதிக்கொண்டிருக்கும் போதே
தொலைத்து விட்டேன்
முற்றுப்புள்ளியை

2 கருத்துகள்: