வெள்ளி, அக்டோபர் 12, 2012

RED GIANT STAR


RECENT RELEASED IMAGE OF A SPIRAL SHELL OF COSMIC DUST AND GAS SURROUNDING A RED GIANT STAR

டெலெஸ்கோப் மூலமாக வின்வெளி உலாவில் நிகழ்ந்த ஓர் நட்சத்திர வெடிப்பை சித்தரிக்கும் அரிய படம். அறிவியல் வரலாற்றுப்படம். பார்ப்பதற்கு தீபாவளி பட்டாசு போல் மிகவும் அழகாக இருந்ததால் உங்களிடமும் பகிர்கிறேன்.

கூடுதல் தகவலுக்கு

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக