வெள்ளி, ஜனவரி 27, 2012

விருப்பம்

வேண்டாம்
என்பதால்
வெறுப்பேற்றிக்
கொண்டிருக்கிறேன்
எனக்கு விருப்பம்
இருந்த போதிலும்

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக