செவ்வாய், ஜனவரி 24, 2012

வணக்கங்களின் நோக்கங்கள்

எல்லா ‘குட் மார்னிங்’ கும் உற்சாகக் காலை வணக்கமா சொல்கிறது!?

சிலது 
நான் உன்னோடு!

சிலது
என் நினைவிருக்கா?

சிலது
தன் இருப்பை காட்டவே.!

சிலது
என்னை மறந்துவிடாதே.!

சிலது
நான் எழுந்து விட்டேன்.!

சிலது
இரவில் தூங்கவில்லை

சிலது
ஒரு ஆரம்பமாக..

சிலது
இன்று முழுக்க என்னோடு வா..

சிலது
சிலரைச் சோதிக்கவே

சிலது
பழக்க தோசம்

சிலது
ஒரு ஒப்பிற்கு

சிலது
மேல் நாட்டு விசுவாசத்திற்காக.!

சிலது
எவ்வளவு பேர் திருப்பிச் சொல்கிறார்கள்
என்று பார்ப்பதற்காக...!!

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக