வெள்ளி, மே 04, 2012

காடு

எல்லா செடிகளும் மரமாகும்
செடிகளை செடிகளாகவே
பார்த்துப் பழகிவிட்ட நாம்
அவைகளை கத்தரித்து கத்தரித்து
செடிகளாகவே வைத்திருக்கின்றோம்

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக