திங்கள், ஏப்ரல் 22, 2013

சிதறல்கள்

நினைவுகள்
தவிடுபொடியாகும் போது
உறவுகள் சிதறல்களாகின்றன
நிலைக் கண்ணாடி கூட
தூள் தூளாக...
பிம்பத்தைக்காட்டாமல்..

1 கருத்து: