திங்கள், ஏப்ரல் 22, 2013

சாக்லெட்

விளம்பரமே இல்லாத
ஒரு சாக்லெட்டும்
அதிக விலையில்
விற்கப்படும்
ஒரு சாக்லெட்டும்
அதே சுவையில்..
சாக்லெட் ஒரு உவமைதான்!

3 கருத்துகள்: