சனி, நவம்பர் 19, 2011

உடல் வளர்த்தேன்

திரந்த வெளி
கருப்புப் புகையைக் கக்கும் கார்கள்

கடுமையான வெயிலின் 
வறண்ட சாலையில்
புழுதி பறக்கும் சூழல்

குடையின் கீழ்
ஒரு ’நாசி லேமக்’ வியாபாரி
ஈ ஓட்ட ஒருவர்
’புங்கூஸ்’ செய்ய ஒருவர்..
பணம் வாங்க ஒருவர்

நான், நீ என 
முட்டி மோதி நிற்கும் கூட்டம்

அந்த உணவுக்கு
கிராக்கி இங்கே..
சுவை அதிகமாம்...!!

தோழி, எனக்கும் ஒரு புங்கூஸ்
வாங்கிவந்தாள்..

என்னை உண்
என, 
என்னிடம் கெஞ்சிக்கொண்டிருக்கு
அந்த ஒரு ’புங்கூஸ் நாசிலேமக்’

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக