சனி, நவம்பர் 19, 2011

குழப்பம்

அவர் இவரல்ல,
இவர் அவரல்ல,
தெளிவான ஆதாரத்தோடு

அவர் வேறு
இவர் வேறு
அதே, ஆதாரத்தோடு

இருவரும் 
ஒருவரா!!
மனம் ஆர்ப்பரிக்கிறது...

அந்த ஒருவர் 
யார்?
முகமுடி அவதாரமா..!?

அவர் இவராகவும் 
இருக்கலாம்.!
இவர் அவராகவும் 
இருக்கலாம்.!

இதில் ’......... ’
என்பவர், யார்??
என்பதுவே என் குழப்பம்!

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக