சனி, நவம்பர் 19, 2011

துளிதான் பெரிசு

எனது பார்வையில்

அதிக அன்பில் 
மறைந்திருக்கும், உனது 
கொஞ்சம் அலட்சியம்..

எவ்வளவு அவசியம்
என்பதில் மறைந்திருக்கும், உனது
கொஞ்சம் அவசியமின்மை..

எவ்வளவு இஷ்டம்
என்பதில் ஒளிந்திருக்கும், உனது
கொஞ்சம் வெறுப்பு

எவ்வளவு தேவை 
என்பதிலும்..
சதா தொற்றிக்கொண்டிருக்கும்
உனது தேவையின்மை..

அதிக அக்கறையில்
அப்போ அப்போ தலை காட்டும்
உனது கொஞ்சம்
புறக்கணிப்பு...

எவ்வளவு தான் அதிகமாக
’அது’ இருந்தாலும்
அந்த ’கொஞ்சம்’ தானே
எனக்கு பெரிதாக
தென்படுகிறது.

with love
sriviji

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக