வெள்ளி, நவம்பர் 18, 2011

வாசகங்களும் வாக்கியங்களும்

பொட்டு வைத்து. 
கோடு இட்டு! 
காதுமடகள் வரைந்து? 
நட்சத்திரப் பூக்களை மாலையாக்கி** 
ஆடையிட்டு {[]} 
அடைக்கலம் கொடுத்து ()
சாய்ந்து சரிந்து கொடுத்து//
கூட்டிக்கழித்து + -
கன்னாபின்னான்னு கோலமிட்டு அ ஆ இ ஈ உ ஊ
நடுநடுவே இதையும் #@&^
அலங்கரித்துமா இன்னும் உன்னைக் கவரவில்லை!!??

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக