வெள்ளி, நவம்பர் 18, 2011

நானும் குழந்தையே

குழந்தைகள் தினத்தில், 
குழந்தையைக் கொஞ்சுகிறான், 
என்னைத்திட்டுகிறான்.. 
அவன் தான் ஒரு முறை 
என்னையும் குழந்தை என்றான்...

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக