வெள்ளி, நவம்பர் 18, 2011

புத்தகம்

சிரிக்காமல் 
உனது பக்கங்களை 
புரட்டமுடியவில்லை என்னால்.! 
அது நகைப்புக்குரியதல்ல 
என்பது தெரிந்த போதிலும்.!

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக