திங்கள், ஜூலை 02, 2012

பேசுகிறேன் பேசுகிறேன்


எங்கு இருந்தாலும்
ஜடப்பொருள்களிடம்
பேசுவதே வழக்கமாகிவிட்டது-

கடைக்குச் சென்றால்;
அந்தப் பொருளோடு

வீட்டில் இருந்தால்;
பானை சட்டி, விளக்குமாறோடு

ஆபிஸில் இருந்தால்
காகிதங்களோடு கடிதங்களோடு

காரில் சென்றால்;
முன்னே பின்னே போகிற வாகனங்களோடு


பூஜையில் இருந்தால்;
சிலையாக இருக்கும் கடவுளோடு

இப்போ கணினியின் முன்
உன்னோடு..!

2 கருத்துகள்: