செவ்வாய், நவம்பர் 22, 2011

மின்சாரமும் சம்சாரமும்

வஷிங் மிஷின் சத்தம் போடுது, 
க்கூக்கர் சத்தம் போடுது, 
க்கூக்கர் வூட் சத்தம் போடுது, 
எலெக்ட்ரிக் கேத்தல் சத்தம் போடுது, 
கிரைண்டர் சத்தம் போடுது,
மைக்ரோவெவ் சத்தம் போடுது,
ஃப்ரிட்ஜ் சத்தம் போடுது,

ஏர் கோன் சத்தம் போடுது,, 
ஃப்பேன் சத்தம்போடுது, 
வைக்யும் க்கிளினர் சத்தம் போடுது, 
ஷவர் சத்தம் போடுது,
ஹர் டிரையர் சத்தம் போடுது,

போன் சத்தம் போடுது,
டிவி சத்தம் போடுது, 
ரேடியோ சத்தம் போடுது, 
ஏன் மின்சார விளக்கு கூட... 
‘ஷ்ர்ஷ்ர்ஷ்ர்ஷ்ர்’ என்கிற் மெல்லிய சத்தத்துடன்... 

காதுகளுக்குத்தான் ஓய்வேயில்லை..
விரைவில் பழுதாகும்....
கவனம், மூளை மிக அருகில்
இது பெண்களுக்கு.....

save the women instead of earth...

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக