செவ்வாய், நவம்பர் 22, 2011

தமிழ் புதிர்????

வீட்டு வேலைகளைச் செய்யும்
வேலைக்காரியின் வீடு
குப்பைத்தொட்டி..!

பெண்ணியன் பேசுபவரின் மனைவி
கிணற்றுத்தவளை..!

அடுத்த நொடி, சொந்தமில்லையாம்
சொல்பவர் முகத்தில்
ஆயிரம் ஒப்பனைகள்..!

காயப்படுத்தினாலும்
துன்பப்படுத்தினாலும்
காதலன் பெயர்தான்
திருமண பத்திரிகையில்..!

வேற்று இனப்பெண் மருமகள்
நாமென்றால்..என்ன குலம்??

பிள்ளைகளின் எதிர்காலம்
சீனப்பள்ளியிலாம்..!
வீட்டில் ஆங்கிலமாம்..!
நியாயம் கேட்க மட்டும்
தமிழ்ப் பத்திரிக்கையாம்...

’’ எழுதிப்போடு’’ என ஆவேச உத்தரவு!!..

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக