திங்கள், நவம்பர் 28, 2011

அன்பிற்கு அடிமை

 

நிரந்தர மரணம் 
நோக்கி......... 

நித்தமும்
செத்த வண்ணம்.......... 

நாம்!

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக