திங்கள், நவம்பர் 28, 2011

மறக்கக்கூடும், உன்னை!

பேசவேண்டாம் 
பேசுகிறபோது... 

நீ கொஞ்சம் உளறலாம்! 
உன்னிடம் தெளிவில்லையோ, 
என நான் நினைக்கக்கூடும்! 

சொற்களை 
நிறுத்தி நிறுத்தி 
சொன்னதையே மீண்டும் மீண்டும், 
சொல்ல நேரிடலாம்! 
புத்திக்கூர்மை இல்லையே, 
என நான் நினைக்கக்கூடும்!

நிறுத்தாமல் 
நீ பேசிக்கொண்டே போகலாம்.. 
உளறுவாயனோ! 
என நான் நினைக்கக்கூடும்!

சில சந்தர்ப்பத்தில் 
சத்தம் போட்டு 
பேசுகிற நிலை வரலாம் 
காட்டு மிராண்டியோ! 
என நான் நினைக்கக்கூடும்!

பேசும்போதே... 
கொட்டாவியும் வரலாம், 
பேச்சில் ஆர்வமில்லையோ! 
என நான் நினைக்கக்கூடும்!

இடையில் 
இருமலும் வரலாம்! 
நோயாளியோ! 
என்றும் நினைக்கக்கூடும்!

ஏன், என்னை மகிழ்ச்சிப்படுத்த 
நீ, சிரித்தும் பேசலாம் 
வழிகிறாயோ!
என நான் நினைக்கக்கூடும்!

எல்லாம் தெரிந்ததைப்போல் 
நீ பேசலாம் 
உன் உறவே, வேண்டாம் 
என்கிற முடிவிற்கு கூட 
நான் வரக்கூடும்! 

பேசவே வேண்டாம் 
இதனால் தான், 
நான் யாரிடமும் 
அதிகம் பேசுவதில்லை...!!!! 

புரிந்து கொள்!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக