திங்கள், நவம்பர் 28, 2011

எழுதுகோல்

எனது 
கையில் 
நீயே 
பேனா..! 

எழுத்தெல்லாம் 
உன்னையே 
சொல்லுது 
தானா..!

1 கருத்து: