வியாழன், நவம்பர் 24, 2011

உதடு உதடு

                                 
லிஃப் ஃக்ளோஸ்
லிஃப் லைனர்
லிஃப் ஷையின்
லிஃப் ஆயில்
லிஃப் ஃபல்ம்
லிஃப் ஸ்டேயின்
லிஃப்ஸ்டிக்..

வெறும் அலங்காரத்திற்கு அல்ல
வேர்க்காத இடத்தின் பாதுகாப்பிற்காக!
நான் பயன்படுத்துபவை..

1 கருத்து:

 1. பெயரில்லா11/25/2011

  குகூள் கொடுத்த தமிழ் மொழிப்பெயர்ப்பு.
  லிஃப் ஃக்ளோஸ் - உதடு விரிவுரை
  லிஃப் லைனர் - கப்பல் வியாபரிகளில் கப்பல்
  லிஃப் ஷையின் - உதடு பிரகாசம்
  லிஃப் ஆயில் - உதடு எண்ணெய்
  லிஃப் ஃபல்ம் - உதட்டுத்தையலம்
  லிஃப் ஸ்டேயின் - உதட்டுக் கறை
  லிஃப்ஸ்டிக் - உதட்டுக் குச்சி
  லிஃப் மெட் - உதடு மட்டி

  பதிலளிநீக்கு