வியாழன், நவம்பர் 24, 2011

சென்னைக்குச் சென்று வந்தோம்..

ப்பீ..ப்பீ..ப்பீ
போம்..போம்..போம்..
பீம்..பீம்..பீம்
ஙோங்..ஙோங்..ஙோங்..
கீங்..கீங்..கீங்..
ஹோங்..ஹோங்..ஹோங்..

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக