வியாழன், நவம்பர் 24, 2011

மயங்குதல்

எல்லா மயக்கங்களுக்கும் 
விடிவு உண்டு; 
அவரவர் தெளிவு நிலையில், 
கால வரயரைதான் 
கூட்டியோ குறைத்தோ 
நிர்ணயக்கப்படுகிறது...

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக