வியாழன், நவம்பர் 24, 2011

முதலுதவி

அம்புலன்ஸில் உள்ளவர்களை
காப்பாற்ற வருகிற்து
இன்னொரு அம்புலன்ஸ்

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக