வியாழன், நவம்பர் 24, 2011

முலை
மூலை
மூளை
முளை

குறிலிலே நான்...
அசுத்தம் புத்தகத்தில் இல்லை..என் மனதில்

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக