வியாழன், நவம்பர் 24, 2011

மனதிலும்

அழகாய்தோன்ற 
எல்லா குப்பைகளையும் 
மறைத்து வைக்க வேண்டியுள்ளது..
நம் வீட்டில்

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக