திங்கள், பிப்ரவரி 14, 2011

காதலர் தினம்

இன்றைய பொழுதில் 
உன்னிடம் 
கேட்க மாட்டேன் 
ஒரு 
பூ  

நீ எனக்கு 
எப்போதும் 
ஒரு 
ரோஜா