செவ்வாய், ஜனவரி 24, 2012

பத்திரிக்கையில்

திருமண மாதம்

கவுண்டர் 
மேனன்
நாயர்
நாடார் 
முதலியார்
நாயுடு
நாயக்கர்
என உறவுகளின்
திருமண பத்திரிகைகள்
குவிந்தவண்ணமாக
என் வீட்டில்...

கலை

உன்னைப் போல் அழ 
நான் எதற்கு?
அதையும் நீயே செய்!

பூ கூட 
அதிகமாகக் கொட்டினால் 
குப்பைதான்.

சம்பவம்

சம்பவம் நடக்கும் வரை 
போலிஸ் லேசில் பிடிக்காது
நிருபர்கள் பரபரப்புச் செய்திக்காக 
காத்திருக்கிறார்கள்
பத்திரிக்கைகள் அரசியல் செய்த்துக்கொண்டிருக்கு
அரசியல்வாதிகள் ஆளாய்ப் பறக்கிறார்கள்
அடுத்த தேர்தலுக்கு..
கழுத்தில் சின்னதாய் ஒரு தங்கச் சங்கிலி போட்ட
தனி மனிதன் 
தற்காப்பு கருதி
பதுங்கிப் பதுங்கி வாழ்ந்துகொண்டிருக்கிறான்
நாட்டில்...

வணக்கங்களின் நோக்கங்கள்

எல்லா ‘குட் மார்னிங்’ கும் உற்சாகக் காலை வணக்கமா சொல்கிறது!?

சிலது 
நான் உன்னோடு!

சிலது
என் நினைவிருக்கா?

சிலது
தன் இருப்பை காட்டவே.!

சிலது
என்னை மறந்துவிடாதே.!

சிலது
நான் எழுந்து விட்டேன்.!

சிலது
இரவில் தூங்கவில்லை

சிலது
ஒரு ஆரம்பமாக..

சிலது
இன்று முழுக்க என்னோடு வா..

சிலது
சிலரைச் சோதிக்கவே

சிலது
பழக்க தோசம்

சிலது
ஒரு ஒப்பிற்கு

சிலது
மேல் நாட்டு விசுவாசத்திற்காக.!

சிலது
எவ்வளவு பேர் திருப்பிச் சொல்கிறார்கள்
என்று பார்ப்பதற்காக...!!

விதை

உன் பகிர்வுகளுக்கு
உயிர் இருக்கு
அவை என் மனதில்
பாய்கின்ற போது
துளிர்விடுகின்றன