வியாழன், பிப்ரவரி 02, 2012

பெருத்த மகளே

எஸ் ஆகி
எம் ஆகி
எல் ஆகி
எஃக்ஸ் எல்’லாகி
டபுல் எஃக்ஸ் எல்லாமுமாகி
குண்டாய்
தண்டமாய்
எல்லாம் விழுங்கி
வல்லரசுரராய்
பேயாய்
கனமாய்
செல்லா இயலாமையாய்
பெருத்த மகளே..

தைபூசம்

எங்கிருந்து வந்தன
இவ்வளவு மயிலிறகுகள்?
இறகுகள் செய்யும் தொழிற்சாலைகள்
உலகத்தில் எங்கோ ஒரு மூலையில்
இருக்கோ?

காவடி

மயில்கள்
வேட்டையாடப்படுகின்றன
மயில் மேல் வரும் முருகனுக்காக