சனி, ஜூலை 06, 2013

மனம் முழுக்கக் காதல்

நீ வராத நாட்களில்
பொழுதுபோகவில்லை
இருப்பினும் நீ
பொழுதுபோக்கிற்காக அல்ல....

%%%%%%

குறட்டை
ஒரு மாஸ்டர் பெட்ரூம்’ஐயே
தனதாக்கிக்கொள்கிறது

%%%%%%%

எனக்கு `மிக நல்லவள்’ 
என்கிற பெயர் எடுக்க ஆசை. 
சிலர் -சரியாகத்தான் சொல்கிறார்கள் - 
சிலர் பொய் சொல்கிறார்கள்

%%%%%%%%

ஊடலும் போர் அடிக்கிறது
ஆகவே, ஊடல் கொண்டு
நிறுத்திக்கொள்கிறேன்

%%%%%%%%

மனமுழுக்கக் காதல்
உனக்காக அல்ல
எனக்காக

%%%%%%%

நானே நுழைந்து
நானே புகுந்து
நானே தொலைந்து
நானே தேடுகிறேன்
என்னை

%%%%%%%

எல்லோரும் அப்படித்தான்
சொல்கிற நாமும்
அப்படித்தான்..

%%%%%%%%

டிரஸ் போட்டுட்டு
ஒரு சிரிப்பு
தலைவாரிவிட்டு
ஒரு சிரிப்பு
பொட்டுவைத்துவிட்டு
ஒரு சிரிப்பு
பௌடர் போட்டுவிட்டு
ஒரு சிரிப்பு
பர்ஃப்யூம் போட்டுவிட்டும்
சிரிப்புதான்...
காலை மாலை
கண்ணாடி என்ன நினைக்கும்?

%%%%%%%

என்னை விட
புறா அழகு
உன்னைவிடவும்தான்

%%%%%%%

ரசித்து ரசித்து
பழகிப்போச்சு..
விட்டு விலகத்தான்
முடியவில்லை..

%%%%%%%

மீசை வைத்த நீ
என்னை அக்கா என்றபோது
நான் `அண்டி’யானேன்