வியாழன், நவம்பர் 29, 2012

பார்த்ததில் ரசித்தவை

அழகான கைவேலைப்பாடு இந்த பொம்மைகள். பார்த்தும், எங்கள் நாட்டின் அடையாளத்தைப் (மூவிம்) பறைசாற்றுவதைப்போல் இருந்ததால்பகிர்ந்துகொண்டேன். மலாய்க்கார யானை 
 இந்துக்களின் யானை
சீனர்களின் யானை
 டூரியான் பழம்
ஆரஞ்சுப்பழம்