செவ்வாய், பிப்ரவரி 21, 2012

இது தான் காதல்

சில உணர்வுகள்
சொற்களில்
ஜாலம் புரிகின்றன

ஆசை, பிரியம், ஆவல், இச்சை,கொச்சை எல்லாம்
முகமுடி அணிந்து கொண்டு
சுற்றி வளைத்து
வாக்கியங்களாய்
கோலமிடுகின்றன

காமம் இல்லை
ஆபாசம் இல்லை
புணர்ச்சிக்கு இடமில்லை
தவிப்போடு
கேள்விக்குறியோடு
முடிவுறுகிறது

இது காதலா?