வியாழன், பிப்ரவரி 23, 2012

பழகத்தெரியும்

மொக்கை கூட சுவாரஸ்யம்தான்
எழுதத் தெரிந்தவனுக்கு

புல் கூட அழகுதான்
நடத்தெரிந்தவனுக்கு


நான் கூட தேவதைதான்
பார்க்கத்தெரிந்தவனுக்கு

நீ கூட நண்பன்தான்
பழகத்தெரிந்த எனக்கு

தொடரும்

எச்சரிக்கை

இந்த உணர்வுகள்
தொடராது என்பதால்
வார்தைகள்
மிக கவனமாக
கோர்க்கப்படுகின்றன

எச்சரிக்கை மனம்
சதா எச்சரித்துக்கொண்டே..

பதில்கள்
யார் அறிவாளியாக
இருந்தால் என்ன!?
நான் முட்டாளாய்
உங்களை விட
மகிழ்ச்சியாய் இருக்கிறேன்..

கேள்விகள் கேட்கப்படும் போது
வெட்டி அரட்டைகள்
ஆரம்பமாகின்றன பதில்களோடு..

பைத்தியக்கார..
எல்லா பைத்தியக்கார
செய்கைகளின் பின்னால்