புதன், பிப்ரவரி 01, 2012

ஜீரணம்

தாய் அருந்தியதை
அருந்தி வளர்ந்தோம்

பயிர்கள் பருகிய நீரை
பருகி வளர்ந்திருக்கின்றோம்

பலகாரங்கள் குடித்த எண்ணெய்யையும்
குடித்துக்கொண்டிருக்கிறோம்

தாவரங்கள் ஜீரணிக்காத விஷத்தை
ஜீரணித்துக்கொண்டிருக்கிறோம்

ஜீரணிக்காத மரணத்திற்காக..

யுக்தி

அலுவலகம் நுழையும்போதே
சோகமாக முகம்
யாரிடமும் பேசக்கூடாது
கொஞ்ச நேரங்கழித்து
குளிரில் நடுங்குவதைப்போல்
ஒரு ஸ்வெட்டர் போட்டுக்கொள்வது
பிறகு எல்லோருக்கும் விளங்குவதைப்போல் தும்மல் விடுவது
இடையிடையே இரும்மிக்கொள்வது
பேசமுடியாதபடி பேசுவது திணறித் திணறி
உத்தரவு வாங்கி கிளினிக் செல்வது
அழைப்பு நிச்சயம் வரும்
நான் எம்.சி என்று
நாளைக்கு பொதுவிடுமுறை.
போஸ் தான் சொன்னார்
இந்த யுக்தியை