செவ்வாய், மே 20, 2014

பிடித்த பிடிக்காத விஷயம்

என் பணிப்பெண் ஊருக்குச்சென்று இன்றோடு இருபது நாட்கள் ஆகிவிட்டன. 

நான் அவளை அதிகமாகவே மிஸ் செய்கிறேன். 

நான் இப்படிச் சொல்வதை உறவுகள் எள்ளிநகையாடலாம்.. வேலைக்காரியை மிஸ் செய்யறாங்களாம்.ஹிஹிஹி என்று.!

நல்ல பெண் அவள். கிழவியோடுதான் ஓயாமல் மல்லுக்கு நிற்பாள். மற்றபடி எல்லா நேரத்திலும் என்னோடு நெருங்கி ஒத்தாசையாகவே இருந்துள்ளாள்.

சில கருத்துவேறுபாடுகள் இருந்திருப்பினும், விட்டுக்கொடுத்து விசுவாசமாகவே இருந்தாள். ஒரு குண்டூசியைக் கூட எனக்குத் தெரியாமல் எடுத்துச் செல்லவில்லை.

அவளிடம் எனக்குப் பிடித்த விஷயம் - வீசு, என்று சொன்ன எல்லாப்பொருட்களையும் எதற்காவது உதவுமென்று எங்கேயாவது எடுத்து பத்திரப்படுத்திவைத்திருப்பது..

அவளிடம் எனக்குப் பிடிக்காத விஷயம் - வீசு, என்று சொன்ன எல்லாப்பொருட்களையும் எதற்காவது உதவுமென்று எங்கேயாவது எடுத்து பத்திரப்படுத்திவைத்திருப்பது..

எல்லாவற்றையும் வீசி எறிந்தேன்.. நினைவுகளை சுமந்துகொண்டு