புதன், ஜனவரி 23, 2013

இறவா இன்றுகள்


இன்று சம்பள நாள்
உன்னோடு பேசமுடியாது..

இன்று குழந்தைக்கு காய்ச்சல்
உன்னோடு பேசமுடியாது

இன்று உறவுகள் என்னோடு
உன்னோடு பேச முடியாது

இன்று நண்பனின் வீட்டில் நான்
உன்னோடு பேச முடியாது

இன்று கோவிலுக்குச் செல்கிறேன்
உன்னோடு பேச முடியாது

இன்று அருகில் அப்பா இருக்கிறார்
உன்னோடு பேச முடியாது

இன்று அலுவலகத்தில் வேலைப்பளு
உன்னோடு பேச முடியாது

இன்று பக்கத்தில் ஆள் இருக்கு
உன்னோடு பேச முடியாது

இன்று மனைவியோடு சண்டை
உன்னோடு பேசமுடியாது

இன்று கொஞ்சம் எழுதும் வேலைகள் இருக்கு
உன்னோடு பேசமுடியாது

இன்று படிப்பது பாதியிலே நிற்கிறது
உன்னோடு பேச முடியாது

இன்று பழைய காதலியை சந்திக்கச் செல்கிறேன்
உன்னோடு பேச முடியாது

இன்று எனக்கு சளி காய்ச்சல்
உன்னோடு பேச முடியாது

இன்று காரில் செல்கிறேன்
உன்னோடு பேச முடியாது

இன்று இரைச்சல் அதிகம்
உன்னோடு பேச முடியாது..

உடற்பயிற்சி செய்கிறேன்
உன்னோடு பேசமுடியாது..

அவசரவேலை
உன்னோடு பேசமுடியாது

இன்னமும் பேச்சு
முடிந்தபாடில்லை
பேசுவதற்காகவே...


எதிர்ப்பார்ப்பு

இந்தச் சின்ன மனசு
சில விஷயங்களை எதிர்ப்பார்க்கிறது
அதில் ஒன்று
உன் வருகை..