திங்கள், மார்ச் 05, 2012

கொலை

புனையப்படும்
ஒவ்வொரு
மர்ம கதைகளிலும்
மர்ம நாவல்களிலும்........

ஒலிபரப்பப்படும்
ஒவ்வொரு
வானொலி தொலைக்காட்சி
மர்ம நாடகங்களிலும்.........

ஒரு வாசகனும்
ஒரு ரசிகனும்..!
கொலை செய்யப்படுகிறார்கள்.