வியாழன், பிப்ரவரி 16, 2012

வால் ஆட்டு

நல்ல புகைப்பட கலைஞர்கள்
கைவசம்!
எல்லாவற்றையும் படமெடுக்கிறார்கள்

கூடை தூக்கிகள்
கூஜா தூக்கிகள் என
போகிற இடங்களில் எல்லாம்
புகைப்படங்கள் குவிகின்றன..

புகைப்படத்தில்
சுற்றி நிற்பவர்கள்
தலைவர் போலவே சிரிக்கின்றார்கள்
வஞ்சகமாக
தலைவரின் தலைதிசை நோக்கியே
சில வா(லி)ல்கள்

ஒரு கூடை திண்பண்டங்கள்
ஒரு கவர்
ஒரு அட்டை
கண்களில் ஏக்கப்பார்வையைச் சுமத்த
ஒரு பெரியவர்

புகைப்பட்த்தில் தெரிகிறது
வாங்கிச் செல்லும் அவரின் காதில்
ஓதுகிறார் ஒருவர்
என்னவாக இருக்கும்!?

ஓ..விசுவாசம் தேவை என்கிறாரோ..!!!?