வெள்ளி, ஆகஸ்ட் 10, 2012

விசும்பலோடு....

புகை

கையில் சிகரெட் 
காற்று
வாங்கப் போகிறார்கள்

%%%%%

புகைப்படம்

பலவித ஆடைகளின் மூலம் 
புகைப்பட கருவியின் முன் 
ஒரே முகத்தைக் காட்டிக்கொண்டு
நாம்..

%%%%%%

போ..

உன் மௌனம் 
எதை வேண்டுமானாலும் சொல்லலாம்
நான் புரிந்துக்கொண்டது
போ, வேண்டாம் போ...

%%%%%%

அலசல்

ரகசியம் காப்பவர்கள் 
வளைத்துக்கொண்டால், 
அலசல் என்பது வெட்டி வேலைதான் ..

%%%%%%

காவலன்

என்னைப் போலவே
நீயும்
கண்காணித்துக் கொண்டிருக்கின்றாய்
என்னை

%%%%%%%

பொறி

தட்டுகிற சிறு பொறியை
குறித்து வைக்கவில்லையென்றால்
மறுநொடி அதே போல் 
சிந்திக்க மறுக்கின்றது
மனது..

%%%%%%%%

நீ எங்கிருந்தாலும்
வாழ்த்துவேன்
விசும்பலோடு...

%%%%%

கண்ணா
கண்ணே
கண்மணி
என் கண்மணி..