செவ்வாய், ஜனவரி 29, 2013

ரோபோ..


கம்பனியில், புதிய வகை வக்கியூம் ஒன்று பார்வைக்கு வந்துள்ளது. ரோபோ வக்கியூம். பேசும். சொல் பேச்சு கேட்கும். (மருமகள் போல்)

சுத்தம் செய் என்றால், அப்படியே `டிர்ர்ர்ர்ர்’ என்று சுற்றிச்சுற்றி வேலை செய்யும் (மருமகள் போல்) போதும் என்றால் நிறுத்திவிட்டு, அதனின் இடத்திற்குச்சென்று பொருத்திக்கொண்டு.. `வேலை முடிந்து விட்டது’ என்று சொல்லி, சொந்தமாக ஆஃப் செய்து கொள்ளும்.

மீண்டும் ஒருமுறை, நீ செய்தவேலை சுத்தமில்லை என்றால், அது சுழலும் (மருமகள் போல்)
பிரச்சனை என்னவென்றால், அதற்கு ஆங்கிலம், மெண்டரீன் மற்றும் ஜப்பான் மொழிதான் தெரியும். அம்மொழிகளில் பேசினால் மட்டுமே விளங்கும்.

மேலும் தற்போது பார்வைக்கு வந்துள்ள இந்த ரோபோவிற்கு ஆங்கிலமும் தெரியவில்லை. அம்மொழியை இன்னும் சரியான முறையில் பதிவு செய்யவில்லை. அதற்கான வேலைகள் நடைபெற்றவண்ணமாக இருக்கிறது.

அங்கே வேலை செய்யும் சில மலாய்க்காரர்களுக்கு இது எரிச்சலைக் கொடுத்தது.   நம்ம ஊரில் விற்பனை செய்கிறார்கள் நம்ம மொழி இல்லையே என்று.

எனக்கும்தான்.. கல் தோன்றி மண் தோன்றா முன் தோன்றிய மூத்த மொழியான என் மொழி கூட இல்லையே. :(

இன்று அந்த மிஷின் பழுதாகிவிட்டது. சில டெக்னீஷன்கள் வந்து சரி செய்துகொண்டிருந்தார்கள்.
என்ன பிரச்சனை என்று பார்த்தால், அங்கே உள்ள உள்ளூர் பணியாளர் ஒருவர், அதை அவர் மொழியில் `திட்டு திட்டு’ என்று கெட்ட வார்த்தையால் திட்டினாராம்,  அதனால்தான் என்றார். (இது டூப்பு... அடிக்கடி பேசி பேசி வேலை வாங்கினால், அது என்னவாகும்!! அது என்ன மருமகளா..!!?) -

கூடிய விரைவில் மலாய்மொழியிலும் பேசும் அந்த ரோபோ..

சில எழுர்ச்சித் தமிழர்கள் பத்திரிகையில் எழுதுவார்கள்..ரோபோவில் தமிழ் இல்லை என்று, கூடிய விரைவில் வ..ரு..ம்ம்ம்...